Hazır Torba Yemler

Bilinçli hayvancılık adına dikkat edilmesi gereken teknik konular vardır.Bu konulardan bir taneside hayvanların beslenmesidir.

Yem seçilirken hayvanların besiye mi alınacağı yoksa süt elde etmek amacı ile mi bırakılacağına dikkat etmek gerekiyor.

Buzağı Yemleri

Buzağılar için sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.Enerji ve protein başta olmak üzere yaşaşma payı ve büyüme payı ihtiyaçlarını karşılayacak besin maddelerini içermektedir.Dengeli bir rasyona sahip olduğu için işgembe(Rumen) gelişimini hızlandırarak buzağının daha erken sütten kesilmesini sağlar.

Düve Yemi

Düve yemi genç dişi sığırların 5.aydan ilk doğumlarına 21 gün kalana kadar olan dönemlerindeki beslenmesinde kullanılan, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.
Düvelerin etkin bir ekilde büyümelerini ve gebe kalmalarından sonra karındalarındaki buzağıların sağlıklı bir şekilde gelişmelerini sağlayacak protein,enerji,vitamin ve minarel dengesine sahiptir.

Gebe Kuru Dönem Yemi

Gebe Kuru Dönem Yemi,dişi sığırların ikinci ve sonrasındaki gebekliklerinin son iki ayında(Kuru Dönem) tükettikleri,sindirimi tamamlayıcı bir yemdir.
Gebe ineklerin karnındaki buzağının sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacak protein,enerji,vitamin ve mineral dengesine sahiptir.

Süt Yemleri

Süt yemi,dişi sığırların doğumlarından itibaren kuruya çıkartılana kadar ki dönemlerinde kullanılan,sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.
Laktasyondaki hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak protein,enerji,vitamin ve mineral dengesine sahiptir.

Besi Yemleri

Besi Yemi,besi hayvanlarına 5. aydan besi sonuna kadar ki dönemlerinde kullanılan,dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.
Besiye alınan hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein,enerji,vitamin ve mineral dengesine sahiptir.

Kuzu Yemleri

Kuzu Yemi lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.
Enerji ve protein başta olmak üzere yaşama payı ve büyüme payı ihtiyaçlarını karşılayacak besin maddesi içermektedir.

Toklu Besi Yemi

Toklu Besi Yemi,besiye alınan tokluların kesime kadar ki dönemlerinde kullanılan,dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.
Sindirilebilirliği yüksek kaliteli hammaddelerden üretilmiştir.

Koyun Keçi Süt Yemi

Koyun Keçi Süt Yemi,süt verme(Laktasyon) dönemindeki sağmal koyun ve keçilerin beslenmesinde kullanılan,dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.
Sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.