Kaba Yemler

Kaba yemler tüm ruminant (sığır, manda, koyun, keçi) ve tek midelilerin (at, tavuk, hindi, kaz, ördek) beslenmesinde kullanılmaktadır.

Ruminantlarda balya halinde tek midelilerde ise genelde pelet formunda tercih edilmektedir. Kaba yem öncelikte işkembe ve midede fiziksel tokluk sağlar. Mide ve işkembe de pH’yı dengeleyerek salya, geviş getirmeye yardımcı olurlar (nötre yakınlaştırır); en önemlisi sellülaz(selülozu sindiren) bakterilere besin olarak kullanırlar.

Ham selüloz(HS) içeriği %18’den fazla ve Toplam Sindirebilir Besin Maddesi(TDN) %70’den azdır. Genel olarak kaba yemlerde lignin artışı hem enerji metabolizmasını katılan besin maddelerini azaltır hem de lignin artışıyla beraber Ham Protein içeriliğinde düşüş gözlenir.

Saman ve yoncalarımız 20-25 kg’lık küçük paketler halinde tahsis edilmektedir.

YONCA

Yonca bütün evcil hayvan türleri için kullanılabilecek bir kaba yem kaynağıdır. Piyasada pelet ve balya formunda satılmaktadır.
Yoncaya kaba yemlerin kraliçesi de denmektedir. Çünkü dünyada ekim alanı oldukça geniştir hem de tarladan kaldırılan birim alandan en yüksek verim(protein) yonca ile elde etmek mümkündür.
DETAYLI BİLGİ

Saman

Saman, buğdaygillerin başak kısmındaki danelerinin alındıktan sonra geriye kalan artık kısmıdır. Genelde buğday arpa, dolgu maddesi olarak ruminant(sığır, manda, koyun, keçi) ve at beslemesinde kullanılmaktadır.

DETAYLI BİLGİ

Bezelye Samanı

Bezelye samanı baklagiller içerisinde en değerli samandır. Ham protein değeri diğer samanlara kıyasla yüksektir. Sindirilme derecesi %50’nin üzerindedir.

DETAYLI BİLGİ

Mercimek Samanı

Mercimek samanı protein içeriği yüksek olduğundan diğer samanlarda daha kalitelidir. Tüketilebilirliği yüksektir. Özellikle küçükbaşların ve mandaların beslemesinde tercih edilebilir. Genç sığırlara da yedirilebilir.

DETAYLI BİLGİ