Tahıllar

Tahıllar nişasta ve/veya şeker içeriği yüksek olduğundan enerji verici yemler olarak kullanılır. Kullanım alanı sığır, manda, koyun, keçi, tavuk, hindi vs. oldukça geniştir.

Rasyonlarda enerji eksikliğini tamamlamak için direkt tahıl grubu hammaddeler kullanılır. Bu grubun başında mısır, arpa, buğday vb. tahıllar gelir. Kanatlı hayvanlar için tahıllar kullanıldığında aminoasitlerce, enzim, asitlerle desteklenmelidir. Sığır, manda, koyun, keçi gibi Ruminant hayvanlar için ise; ineklere ve danalara ezme, kırma, ya da un boyutunda verilebilir. Bütün tahıl kullanımında sığırların yararlanımı oldukça düşüktür. Koyun, keçi gibi küçükbaş grubunda ise aksine bütün dane veya (isteğe bağlı kırma, ezme, flake) olarak da verilebilir. Küçükbaşların sindirim enzimleri büyükbaştan daha güçlü olduğu için dane yemlerden yararlanımı daha yüksektir. Tahıllarda toksin gelişimine dikkat edilerek kullanılmalıdır.
Genel olarak tahıllar işlem gördükten sonra yararlanım sıralaması;

Flake >/(<)Öğütme> Ezme > Kırma

Mısır

Tahıl grubu içinde en çok kullanılan hammaddedir. Bütün hayvan grupları severek tüketir. Midede yıkım hızı yüksektir. Aromatik tadı diğer tahıllara göre daha yumuşaktır.

DETAYLI BİLGİ

Arpa

En çok büyükbaş ve küçükbaş beslenmesinde kullanılır. Yazlık ve kışlık ekim çeşidine göre içerik farklılığı göstermektedir. İşlem görmemiş arpa, sığır ve atlarda yararlanımı düşürür ve diri atma olayı gerçekleşir.

DETAYLI BİLGİ

Buğday

Buğday kışlık ve yazlık diye ikiye ayırabiliriz. Bunlarda kendi içinde ayırabiliriz(Kırmızı ve beyaz buğday).

DETAYLI BİLGİ

Tahıllarda Ezme İşlemi

Tahıllarda ezme işleminin yapılmasının ana nedeni sindirilebilirlikle ilgilidir. Ezme olayı buhar verilerek ya da kuru olarak yapılır.

DETAYLI BİLGİ